Tudalen:Aildrefniad Cymdeithas.pdf/30

Gwirwyd y dudalen hon

PENILL NEWYDD AR HEN DESTYN

YMLYNWN wrth ein gwlad a'n hiaith,
A dywedwn wrth bob gelyn,—
Boed oes y byd i'r iaith Gymraeg,
Ac oes y nefoedd wed'yn.


YR EOS.

CANU mae'r eos ganiad dlos,
Megys angyles ganol nos;
Heb neb i'w gwrando, na gwel'd ei llun,
Ond anian lan a hithau'i hun.
Pe na b'ai neb i wrando,
Na gwybod am ei bri;
Na phrydydd i dlarlunio
Ei llais llesmeiriol hi ;
Canu'r un fath wani'r eos lan
Er mwyn y pleser sydd yn y gan.
Fel yr eos canwn ninau,
Canwn ganol nos bob un;
Nid er mwyn i neb ein clywed,
Ond er mwyn y gan ei hun.


I'R COEGYN.

Pigog wr cegog yw'r coegyn—a gwirion
Gawg araeth gwag goryn;
Bendithiwyd doniwyd y dyn
A gwybodaeth gwybedyn.


DECHRAU.

Os byth bydd genyt waith
Yn gofyn nerth a hamdden,
Ac hwyrach amser maith,
A llafur blin i'w orphen;
Na feddwl ddim am bwys
Na maint y gwaith, na'r rhwystrau;
Ond gyda phenderfyniad dwys,
Dos at dy waith, a dechrau.