Tudalen:Aildrefniad Cymdeithas.pdf/31

Gwirwyd y dudalen hon

Os hoffet wneuthur can,
Arwrgerdd faith, neu gywydd;
A llanw'r gerdd a than,-
Diddiffodd dan awenydd :
Nac ofna brinder iaith,
Na thlodi meddyiddrychau;
Nid oes yn eisiau at y gwaith,
Ond calon grefi ddechrau.

Daw meddylddrychau hardd,
Fyrddiynau, heb eu gofyn ;
Fel gwenyn yn yr ardd,
A mel o dan eu hedyn;
Ond iti ddal dy bin
Yn barod at y geiriau,
Ni bydd meddyliau byth yn brin,
I'r dyn sy'n gallu dechrau.

Pa mwyaf fydd y gwaith,
Y mwyaf fydd y pleser;
Fel dy (nder moroedd maith,
O dan y llong yn gryfder:
Mae'r gwaith yn nerthu'r llaw
Sy'n gweithio'n erbyn rhwystrau ;
A'r gwaith i ben yn hwylus ddaw,
Ai wobrwy, wedi dechrau.

MAE CYMRU ETO'N FYW.

ER gwaethaf gallu Rhufain gynt
A medr ei dewrion wyr-
Er gwaethaf llawer gwaedlyd hynt
Ar byd a lled ein tir:
Er methu enill brwydrau fil,
A cholli llawer llyw;
Ar ol y llid ar lladd i gyd,
Mae Cymru eto'n fyw.

Os llwyddodd dichell llid a brad,
I lifo'r tir a gwaed;
Os syrthiodd myrdd o'n tadau dewr
Yn garnedd dan eu traed;
Er gwaethaf twyll a brad y sais
A gormes o bob rhyw-
Ar ol y twyll ar brad i gyd,
Mae Cymru eto'n fyw.