Tudalen:Astudiaethau T Gwynn Jones.djvu/109

Gwirwyd y dudalen hon

Never more let holy Dee
O'er other rivers brave,
Or boast how (in his jollity)
Kings row'd upon his wave;
But silent be, and ever know,
That Neptune for my fare would row

Nid rhaid yma sôn am gerdd Gray i'r "Bardd," gan ei bod yn ddigon hysbys, ac wedi ei chyfieithu unwaith neu ddwy i'r Gymraeg. Buasai'n syndod gan brydyddion Cymreig y cyfnodau hyn weled y lluniau a dynnai eu cyd-brydyddion Seisnig ohonynt, y mae'n ddiau. Drayton a wyddai fwyaf amdanynt, drwy ei gyfeillion "Humphrey Floyd" a John Williams, hwyrach. Wrth ganu am y beirdd, dywed am rai:

That at the Stethva oft obtain'd a victor's praise,
Had won the silver harp, and worn Apollo's bays;
Whose verses they deduc'd from those first golden times
Of sundry sorts of feet, and sundry suits of rhimes.
In Englins some there were, that on their subject strain,
Some makers that again affect the loftier vein,
Rehearse their high conceits in Cowiths; othersome
In Owdells theirs express, as matters hap to come;
So varying still their moods, observing yet in all
Their quantities, their rests, their ceasures metrical;
For to that sacred skill they most themselves apply,
Addicted from their births so much to poesy,