Tudalen:Astudiaethau T Gwynn Jones.djvu/114

Gwirwyd y dudalen hon

High over-shadowing rides, with a design
To vend his wares, or at the Arvonian mart,
Or Maridunum, or the ancient town.
Yclep'd Brechinia, or where Vaga's stream
Encircles Ariconium, fruitful soil!
Where flow nectareous wines, that well may vie
With Massic, Setin or renown'd Falern.

Yr oedd balchter yn eu hachau a'u teuluoedd yn wendid yn y Cymry gynt, fel y mae eto. Fel y cawsom Gymro ar ben ei lwyth caws, yng ngherdd Philips, yn ddisgynnydd brenhinoedd, felly y cawn ddau, a elwir "Madoc" a" David ap Howell" yn "The Consuliad," un o gerddi politicaidd Chatterton. Y maent hwythau yn wŷr o dras brenhinol, ac yn wyllt a balch iawn. Tebyg mai at ryw etholiad lleol y cyfeirir, ond nid wyf i eto wedi cael allan pwy oedd "Madoc" nac "ap Howell," na pha beth yw ystyr y gerdd. Anaml y ceir Cymry'r beirdd Seisnig yn y cyfnodau hyn yn gymeriadau cwbl atgas neu ddrygionus. Yn ei gerdd hir "Syr Martyn," y mae Mickle yn dywedyd hanes ysgwier heb fod o'r moes gorau, ac ymddengys mai Cymro oedd hwnnw. Aeth Syr Martyn i garu'r llaethferch, ac achosodd hynny a phethau eraill gryn helyntion nad oes amser i'w dilyn yma, ond yr oedd y balchter achau ynddo yntau, neu o leiaf yn ei fodryb. Amdani hi dywedir: