Tudalen:Astudiaethau T Gwynn Jones.djvu/58

Gwirwyd y dudalen hon

Dwg im' hen gledd y teulu-
Pen moliant beirdd di-rif,
A llyncer fi os ffaeli,
Hen llwyd o dan y llif!"

Ust! sua'r dyfroedd draw a ylch
Y cwch yn ewyn gwyn,
A gwrendy 'r Brenin Dall; o'i gylch
Mae pawb yn tewi'n syn;
A chlywir acw dincian
Y dur ar darian lefn,
Rhyfelgri groch a rhincian
Ac atsain gwag drachefn.

Rhwng ofn a gobaith, cyfyd cri
Yr henwr: "Beth y sy?
Fy nghledd, ei dinc a adwaen i,
O rym ei fath ni fu."
"Fe gwympodd yr ysbeilydd.
A gwobrwy gwaed a gadd;
Hawddamor, fab di-eilydd
O rym a breiniol radd!"

Distawrwydd eto ar bob tu,
A gwrendy'r henwr syn:
"Pa beth yw'r siffrwd draw a'r su
A glywaf dros y llyn?"
"Dy fab a'i gledd a'i darian
Sy weithian dros y lli
Yn nesu at y marian,
A'th ferch ben-felen di!"

"Hawddamor!" medd y Brenin Dall
O ben y clogwyn mawr,