Dysgwch Ddweyd Na (Mynyddog)

Fe ddysgir dweyd llawer o eiriau
Na ddylid dim dysgu eu dweyd,
Ac hefyd anghofir rhai geiriau
Y dylid eu dysgu a’u gwneud;
Beth bynnag a ddysgwch wrth ddysgu yr iaith,
Beth bynnag a gofiwch drwy droion y daith,
Faint bynnag o eiriau a ddysgwch yn dda,
Gofalwch bob amser am ddysgu dweyd “Na;”
Dysgwch ddweyd “Na,”
’Does dim sydd mor ddiogel a dysgu dweyd “Na.”
Os gwelwch chwi gwmni afradlon
Yn mynd i oferedd yn ffôl,
Gan wawdio rhinweddau’u cymdogion,
A gadael pob moesau ar ol;
Mae trwst y rhai yma wrth gadw eu rhoch
Mor wâg a diafael ag adsain y gloch,
’Ran hynny, mae pennau y clychau a rhain
Yn wag fel eu gilydd, ’blaw tafod bach main;
Ac os daw y giwaid hon rywdro i geisio tynnu rhai o honoch i ddinistr,
Dysgwch ddweyd “Na,” &c.
Os gwelwch chwi eneth brydweddol
Yn gwisgo yn stylish dros ben,
Cyn son am y pwnc priodasol,
Rhowch brawf ar gynhwysiad ei phen,
Os ffeindiwch chwi allan wrth chwilio’r fath yw,
Ei bod hi fel clomen o ran dull o fyw,
A’i llygaid, a’i gwddw, a’i haden, a’i phlu’,
Yn loewach o lawer na dim sy’n ei thŷ,
Ac os bydd rhywun o honoch am roi cynnyg ar Miss,
Dysgwch ddweyd “Na,” &c.


Mae gennyf un gair i’r genethod
Wrth ddechreu eu taith drwy y byd,
Mae llanciau ar brydiau i’w canfod
Heb fod yn lân galon i gyd;
Mae’n bosibl cael gŵr fydd a’i galon yn graig,
Mae’n bosibl cael gŵr fydd yn gâs wrth ei wraig,
Heb gym’ryd yn bwyllus, mae’n bosibl i Gwen
Gael gŵr heb na chariad, na phoced, na phen,
A’r cyngor sydd gennyf i’r ladies (hynny yw, os na fyddant, dyweder, oddiar 35 oed),
Dysgwch ddweyd “Na,” &c.