Yn flaenorol: Devs ren
Yn nesaf: Kynaenad keluit
Hervit vrten autyl kyrridven. ogyrven amhad.
Amhad anav areith ayrllav y cav keineid.
Cvhelin doeth kymraec coeth kyvoeth awyrllav.
Keluit id gan cluir vir aedan kywlavan lev.
Kert kywlaunder kadeir dirper cadir wober yv.
Kanholicion caffod eilon keinon vrthav.
Cau tyirnet cathil kyhidet kyurysswyv.
Campus y veirch canhyn ae peirch kywren eirch glyv.
Cor waradred kenetyl noted ked kywetliv.
Lliwed a hun llysseit eitun llun venediv.
Llyd am kywor llog desseffor llog porth anav.
Llvgyrin kytrim lledvegin grim llim yd grim glev.
Lleuver synhuir llauer a vyr llvir id woriv.
Gorpo gvr gulet druy tagnevet het o hetiv.