Yn flaenorol: Ymddiddan Myrtin a Talyessin
Yn nesaf: Devs ren


Breudid a uelun neithwir. ysceluit ae dehoglho.
Ny ritreithir y reuit. nis guibit ar nuygelho.
Gueithred llara llyuiau niuer nid hoffet meiuret bro.
Neur uum ydan un duted a bun dec liu guanec gro.
Guaeth. vygniw odiuattep. ir nep nuy hatnappo.
Nytiuuic rac dricweithred. im attrec guydi darffo.
Ny dichuenic but pedi. ys guell delli urth auo.
Ac imganlin adeduit. adioffrid aaduo.
Awna mynich enuuyret. ordivet. aserlinho.
Nid ehalath astraetha. nychaffaw ae hamhevo.
Ny lluit renuet y direid. Ny chenir buyeid arffo.
Ny naut ucheneid rach cuael. Ny derllit haelar nuybo.
Ny ry del...