Penillion Telyn Llyfrau'r Ford Gron

Penillion Telyn Llyfrau'r Ford Gron

gan Anhysbys
Rhagair

PENILLION TELYN

LLYFRAU'R FORD GRON

RHIF I

WRECSAM

HUGHES A'I FAB

LLYFRAU'R FORD GRON

Golygydd : J. T. JONES

GWNAED AC ARGRAFFWYD YN WRECSAM


Bu'r awdur farw cyn 1 Ionawr, 1953, ac mae y llyfr felly yn y parth cyhoeddus mewn gwledydd sydd â thymor hawlfraint bywyd yr awdur ynghyd â 70 o flynyddoedd neu lai.