Rhestr o dudalennau Indecs

 1. Indecs:A pocket dictionary, Welsh-English.djvu
 2. Indecs:Adgofion Andronicus.djvu
 3. Indecs:Aildrefniad Cymdeithas.pdf
 4. Indecs:Aleluia - neu, lyfr o hymnau (IA aleluianh00will).pdf
 5. Indecs:Ap-Vychan-CyK.djvu
 6. Indecs:Ar y Groesffordd.pdf
 7. Indecs:Argraphiad newydd o eiriadur beiblaidd (IA argraphiadnewydd00browuoft).pdf
 8. Indecs:Astudiaethau T Gwynn Jones.djvu
 9. Indecs:Barddoniaeth Goronwy Owen (gol Llyfrbryf).djvu
 10. Indecs:Beibl Cyssegr-Lan 01 Intro+Genesis.pdf
 11. Indecs:Beirdd y Bala.pdf
 12. Indecs:Beirdd y Berwyn 1700-1750.pdf
 13. Indecs:Bil Cymru Atebolrwydd a Grymuso Ariannol 2014.pdf
 14. Indecs:Blagur Awen Ben Bowen.djvu
 15. Indecs:Brethyn Cartref.pdf
 16. Indecs:Brithgofion.djvu
 17. Indecs:Brut y Tywysogion Cyfres y Fil.djvu
 18. Indecs:Bugail Geirf Lorraine.djvu
 19. Indecs:Bywgraffiad y diweddar barchedig T. Price.djvu
 20. Indecs:Bywyd Ieuan Gwynedd Ganddo Ef Ei Hun.djvu
 21. Indecs:Bywyd a Chan Tomos Efans (Cyndelyn).pdf
 22. Indecs:Bywyd a Gwaith henry Richard AS.djvu
 23. Indecs:Bywyd a Llafur John Wesley.pdf
 24. Indecs:Bywyd a gweithiau Azariah Shadrach.djvu
 25. Indecs:Cadeiriau Enwog.djvu
 26. Indecs:Camrau mewn grammadeg Cymreig (IA camraumewngramma00apiw).pdf
 27. Indecs:Can neu Ddwy.pdf
 28. Indecs:Caneuon Mynyddog.djvu
 29. Indecs:Caniadau'r Allt.djvu
 30. Indecs:Caniadau Buddug.pdf
 31. Indecs:Caniadau Cymru.djvu
 32. Indecs:Caniadau Hiraethog.djvu
 33. Indecs:Caniadau John Morris-Jones.djvu
 34. Indecs:Caniadau ac ati.pdf
 35. Indecs:Canmlwyddiant Wesleyaeth Gymreig.pdf
 36. Indecs:Cantref Meirionydd.pdf
 37. Indecs:Capelulo (Elfyn).pdf
 38. Indecs:Cartrefi Cymru Owen Morgan Edwards.djvu
 39. Indecs:Casgliad o ganeuon Cymru.pdf
 40. Indecs:Catherine Prichard (Buddug), Cymru, Cyfrol 39, 1910.pdf
 41. Indecs:Catia Cwta.djvu
 42. Indecs:Ceinion Emrys.djvu
 43. Indecs:Ceinion Llenyddiaeth Cymreig Cyf I.djvu
 44. Indecs:Cerddi'r Bwthyn.djvu
 45. Indecs:Cerddi Eryri.pdf
 46. Indecs:Cerddi Hanes.pdf
 47. Indecs:Cerddi a Baledi.pdf
 48. Indecs:Cerddoriaeth yng Nghymru (Cyfres Pobun).djvu
 49. Indecs:Ceris y Pwll.pdf
 50. Indecs:Cerrig y Rhyd.pdf
 51. Indecs:Chwalfa.djvu
 52. Indecs:Chwedlau'r Aelwyd.djvu
 53. Indecs:Chydig ar Gof a Chadw.djvu
 54. Indecs:Clasuron Rhyddiaith Cymru.pdf
 55. Indecs:Clych adgof - penodau yn hanes fy addysg.djvu
 56. Indecs:Coelion Cymru.pdf
 57. Indecs:Cofiant Ann Griffiths gynt o Dolwar Fechan.pdf
 58. Indecs:Cofiant Cadwaladr Jones, Dolgellau.djvu
 59. Indecs:Cofiant D Emlyn Evans.djvu
 60. Indecs:Cofiant Dafydd Rolant Pennal.pdf
 61. Indecs:Cofiant Daniel Owen.djvu
 62. Indecs:Cofiant Darluniadol Y Parch William Williams o'r Wern.djvu
 63. Indecs:Cofiant David Davies, Bermo.pdf
 64. Indecs:Cofiant Dr. Joseph Parry Mus. Doc. (1841-1903).djvu
 65. Indecs:Cofiant Hwfa Môn.djvu
 66. Indecs:Cofiant James Davies Radnor O.djvu
 67. Indecs:Cofiant Richard Jones Llwyngwril.djvu
 68. Indecs:Cofiant Thomas Gee.djvu
 69. Indecs:Cofiant Watcyn Wyn.djvu
 70. Indecs:Cofiant a Phregethau Robert Roberts, Clynnog.djvu
 71. Indecs:Cofiant a gweithiau Risiart Ddu o Wynedd.djvu
 72. Indecs:Cofiant am y Parch Richard Humphreys.djvu
 73. Indecs:Cofiant y diweddar Barch Robert Everett.pdf
 74. Indecs:Cwm Eithin.djvu
 75. Indecs:Cwm Glo.djvu
 76. Indecs:Cyflafan Ofnadwy Dolgellau.pdf
 77. Indecs:Cyfrinach y Dwyrain.djvu
 78. Indecs:Cyfrol Goffa Richard Bennett.djvu
 79. Indecs:Cyfystyron y gymraeg - sef y casgliad buddugol yn Eisteddfod Genhedlaethol Gwrecsam, 1888 (IA cyfystyronygymra00jone).pdf
 80. Indecs:Cymeriadau T. Gwynn Jones.djvu
 81. Indecs:Cymru Owen Jones Cyf I.pdf
 82. Indecs:Cymru Owen Jones Cyf II.pdf
 83. Indecs:Cymru fu.djvu
 84. Indecs:Cynllun iaith Gymraeg Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru.pdf
 85. Indecs:D Rhagfyr Jones.pdf
 86. Indecs:Daffr Owen.pdf
 87. Indecs:Dafydd Dafis sef Hunangofiant Ymgeisydd Seneddol.djvu
 88. Indecs:Dafydd Jones o Drefriw (1708-1785).pdf
 89. Indecs:Dau faled gan John Jones (Jac Glan-y-gors).pdf
 90. Indecs:David Williams y Piwritan.djvu
 91. Indecs:Dechreuad a Chynydd y Methodistiaid Calfinaidd yn Abergele, Pensarn etc.pdf
 92. Indecs:Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012.djvu
 93. Indecs:Dewi Wyn (Ab Owen).pdf
 94. Indecs:Diarhebion Cymru.djvu
 95. Indecs:Diliau Meirion Cyf I.pdf
 96. Indecs:Diliau Meirion Cyf II.pdf
 97. Indecs:Diwrnod yn Nolgellau.pdf
 98. Indecs:Diwygwyr Cymru.djvu
 99. Indecs:Dr W Owen Pughe.pdf
 100. Indecs:Drama Rhys Lewis.pdf
 101. Indecs:Dringo'r Andes.djvu
 102. Indecs:Drych y Prif Oesoedd 1902.djvu
 103. Indecs:Drych y Prif Oesoedd Ab Owen.djvu
 104. Indecs:Drych yr Amseroedd, Robert Jones, Rhoslan.pdf
 105. Indecs:Dyddanwch yr aelwyd.djvu
 106. Indecs:Dyddgwaith.djvu
 107. Indecs:Eben Fardd (Ab Owen).pdf
 108. Indecs:Emrys (Cyfres y Fil).pdf
 109. Indecs:Emynau a'u Hawduriaid.djvu
 110. Indecs:Enwogion Ceredigion.djvu
 111. Indecs:Enwogion Sir Aberteifi- Traethawd buddugol yn Eisteddfod genedlaethol ... (IA enwogionsiraber00jonegoog).pdf
 112. Indecs:Enwogion y Ffydd Cyf I.pdf
 113. Indecs:Enwogion y Ffydd Cyf II.pdf
 114. Indecs:Er Mwyn Cymru.pdf
 115. Indecs:Er mwyn Iesu - pregethau, &c t (IA ermwyniesupreget00jone).pdf
 116. Indecs:Erthyglau, Pregethau a Chaniadau.djvu
 117. Indecs:Ffrwythau Dethol.djvu
 118. Indecs:Geiriadur Bywgraffyddol o Enwogion cymru Cyf II.pdf
 119. Indecs:Geiriadur Cymraeg a Saesneg Byr, Cyfres y Fil.pdf
 120. Indecs:Geiriadur bywgraffyddol o enwogion cymru 1867-Cyf I.djvu
 121. Indecs:Geiriadur ysgrythyrol- yn cynnwys hanesiaeth, duwinyddiaeth, athroniaeth ... (IA geiriadurysgryt03chargoog).pdf
 122. Indecs:Geirlyfr bywgraffiadol o enwogion Cymru 1870.pdf
 123. Indecs:Geraint ac Enid a Chaniadau Eraill.djvu
 124. Indecs:Goronwy Owen - Detholiad o'i Farddoniaeth (1931).djvu
 125. Indecs:Griffith Ellis Bootle Cymru Cyf 23 1902.pdf
 126. Indecs:Gwaith-Dewi-Wnion.djvu
 127. Indecs:Gwaith-Gwilym-Hiraethog-CyK.djvu
 128. Indecs:Gwaith-John-Hughes-CyK.djvu
 129. Indecs:Gwaith-Mynyddog-Cyfrol-2.djvu
 130. Indecs:Gwaith Alun.pdf
 131. Indecs:Gwaith Ann Griffiths CyK.pdf
 132. Indecs:Gwaith Barddonol Glasynys Cyfrol II.djvu
 133. Indecs:Gwaith Caledfryn.pdf
 134. Indecs:Gwaith Ceiriog.pdf
 135. Indecs:Gwaith Dafydd ap Gwilym.pdf
 136. Indecs:Gwaith Edward Morus.djvu
 137. Indecs:Gwaith Edward Richard.pdf
 138. Indecs:Gwaith Glan y Gors.djvu
 139. Indecs:Gwaith Goronwy Owen Cyf I.djvu
 140. Indecs:Gwaith Goronwy Owen Cyf II.pdf
 141. Indecs:Gwaith Gwilym Marles.pdf
 142. Indecs:Gwaith Hugh Jones, Maesglasau.pdf
 143. Indecs:Gwaith Huw Morus.pdf
 144. Indecs:Gwaith Ieuan Brydydd Hir.pdf
 145. Indecs:Gwaith Islwyn.pdf
 146. Indecs:Gwaith John Davies CyK.pdf
 147. Indecs:Gwaith John Thomas.pdf
 148. Indecs:Gwaith Joshua Thomas.pdf
 149. Indecs:Gwaith Lewis Glyn Cothi.djvu
 150. Indecs:Gwaith Mynyddog Cyfrol 1.djvu
 151. Indecs:Gwaith Owen Gruffydd, Llanystumdwy.pdf
 152. Indecs:Gwaith Robert Owen (Bardd y Môr).pdf
 153. Indecs:Gwaith S.R.pdf
 154. Indecs:Gwaith Sion Cent.pdf
 155. Indecs:Gwaith Thomas Griffiths CyK.pdf
 156. Indecs:Gwaith William Ambrose (Emrys).djvu
 157. Indecs:Gwaith barddonol Islwyn - 1832-1878 (IA gwaithbarddonoli00islw).pdf
 158. Indecs:Gwaith yr Hen Ficer.pdf
 159. Indecs:Gweithiau Barddonol a Rhyddieithol Ieuan Gwynedd.djvu
 160. Indecs:Gweithiau William Pant-y-Celyn, cyfrol 1 (IA pantycelyn gweithiau1).pdf
 161. Indecs:Gweithiau William Pant-y-Celyn, cyfrol 2 (IA pantycelyn gweithiau2).pdf
 162. Indecs:Gweledigaethau y bardd cwsg (IA gweledigaethauy00wynn).pdf
 163. Indecs:Gwersi Mewn Llysieueg.djvu
 164. Indecs:Gwialen Fedw Fy Mam.pdf
 165. Indecs:Gwlad y Gan a Chaniadau Eraill.djvu
 166. Indecs:Gwreichion y Diwygiadau.djvu
 167. Indecs:Gwreichion y Diwygiadau.pdf
 168. Indecs:Gwrid y Machlyd.djvu
 169. Indecs:Gwyddoniadur Cyf 01.pdf
 170. Indecs:Gwyddoniadur Cyf 02.pdf
 171. Indecs:Gwyddoniadur Cyf 03.pdf
 172. Indecs:Gwyddoniadur Cyf 04.pdf
 173. Indecs:Gwyddoniadur Cyf 05.pdf
 174. Indecs:Gwyddoniadur Cyf 06.pdf
 175. Indecs:Gwyddoniadur Cyf 07.pdf
 176. Indecs:Gwyddoniadur Cyf 08.pdf
 177. Indecs:Gwyddoniadur Cyf 09.pdf
 178. Indecs:Gwyddoniadur Cyf 10.pdf
 179. Indecs:Hanes Annibyniaeth ym Mhlwyf Ffestiniog.pdf
 180. Indecs:Hanes Cymru (OME) Cyf I.pdf
 181. Indecs:Hanes Cymru America.djvu
 182. Indecs:Hanes Eglwysi Annibynol Cymru Cyf V.djvu
 183. Indecs:Hanes Llenyddiaeth Gymreig o 1320 hyd 1650.pdf
 184. Indecs:Hanes Methodistiaeth Arfon-Bangor.djvu
 185. Indecs:Hanes Methodistiaeth Arfon-Bethesda.djvu
 186. Indecs:Hanes Methodistiaeth Arfon-Caernarvon.djvu
 187. Indecs:Hanes Methodistiaeth Arfon-Clynnog.djvu
 188. Indecs:Hanes Methodistiaeth Arfon-Dinorwig.djvu
 189. Indecs:Hanes Methodistiaeth Corris a r Amgylchoedd.djvu
 190. Indecs:Hanes Methodistiaeth Dyffryn Clwyd-Dosbarth Rhuthin.djvu
 191. Indecs:Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd Cyf I.pdf
 192. Indecs:Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd Cyf II.djvu
 193. Indecs:Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd Cyf III.djvu
 194. Indecs:Hanes Methodistiaeth Liverpool Cyf I.djvu
 195. Indecs:Hanes Methodistiaeth Liverpool Cyf II.djvu
 196. Indecs:Hanes Methodistiaeth Sir Fflint.djvu
 197. Indecs:Hanes Methodistiaeth Sir Gaerfyrddin.djvu
 198. Indecs:Hanes Methodistiaeth yn Nosbarth Trefffynon 1750-1910.djvu
 199. Indecs:Hanes Methodistiaid Arfon-Waenfawr.djvu
 200. Indecs:Hanes Morganwg (IA hanesmorganwg00morggoog).pdf
 201. Indecs:Hanes Mynachdai.pdf
 202. Indecs:Hanes Niwbwrch (IA hanes-niwbwrch001ro).pdf
 203. Indecs:Hanes Pedr Fawr, Ymerawdwr Rwasia.pdf
 204. Indecs:Hanes Plwyf Ffestiniog.djvu
 205. Indecs:Hanes Plwyf Llanegryn.pdf
 206. Indecs:Hanes Tredegar ynghyd a Braslun o Hanes Pontgwaithyrhaiarn.pdf
 207. Indecs:Hanes ac ystyr enwau lleoedd yn Môn.pdf
 208. Indecs:Hanes bywyd Thomas Edwards bardd gynt o'r-Nant.pdf
 209. Indecs:Hanes bywyd Thomas Williams, Capelulo.pdf
 210. Indecs:Hanes bywyd ac anturiaethau Dr Livingstone.pdf
 211. Indecs:Hanes eglwysi annibynol Cymru Cyf 2.pdf
 212. Indecs:Hanes eglwysi annibynol Cymru Cyf 3.pdf
 213. Indecs:Hanes eglwysi annibynol Cymru Cyf 4.pdf
 214. Indecs:Hanes llenyddiaeth ac enwogion Llanllechid a Llandegai.pdf
 215. Indecs:Hanes y Wladfa Gymreig yn Patagonia.pdf
 216. Indecs:Helyntion Bywyd Hen Deiliwr.djvu
 217. Indecs:Hen Gymeriadau Dolgellau.pdf
 218. Indecs:Howel Harris yn Llundain.djvu
 219. Indecs:Humphrey Jones a Diwygiad 1859.djvu
 220. Indecs:Hunangofiant Rhys Lewis, Gweinidog Bethel.pdf
 221. Indecs:Hynafiaethau Edeyrnion.pdf
 222. Indecs:Hynafiaethau Llandegai a Llanllechid.pdf
 223. Indecs:Hynafiaethau Nant Nantlle.pdf
 224. Indecs:I'r Aifft ac yn Ol.djvu
 225. Indecs:Ieuan Glan Geirionydd (Cyfres y Fil).pdf
 226. Indecs:Ifor Owen.djvu
 227. Indecs:Iolo Goch (Ab Owen).pdf
 228. Indecs:Iolo Morganwg (Cadrawd).pdf
 229. Indecs:Lewsyn yr Heliwr 01.pdf
 230. Indecs:Llenyddiaeth fy ngwlad.pdf
 231. Indecs:Llenyddiaeth y Cymry - llawlyfr i efrydwyr.djvu
 232. Indecs:Llinell neu Ddwy.djvu
 233. Indecs:Llio Plas y Nos.djvu
 234. Indecs:Llwyn Hudol.pdf
 235. Indecs:Llyfr Del (OME).pdf
 236. Indecs:Llyfr Emynau MC a MW 1930.pdf
 237. Indecs:Llyfr Gloywi Cymraeg.pdf
 238. Indecs:Llyfr Haf.pdf
 239. Indecs:Llyfr Nest OME.pdf
 240. Indecs:Llyfr Owen.pdf
 241. Indecs:Llyfr Pawb ar Bob-peth.pdf
 242. Indecs:Llyfr emynau (IA llyfrem00jone).pdf
 243. Indecs:Llyfr y Tri Aderyn.pdf
 244. Indecs:Llynnoedd Llonydd.djvu
 245. Indecs:Llythyrau Goronwy Owen.djvu
 246. Indecs:Mabinogion - (o Lyfr coch Hergest) (IA mabinogionolyfrc00edwa).pdf
 247. Indecs:Mabinogion J M Edwards Cyf 1.pdf
 248. Indecs:Madam Wen.djvu
 249. Indecs:Manion.djvu
 250. Indecs:Mary Jones y Gymraes fechan heb yr un Beibl.pdf
 251. Indecs:Mesur Addysg (Cymru) 2011.pdf
 252. Indecs:Mesur Diogelwch ar Gludiant i Ddysgwyr (Cymru) 2011.pdf
 253. Indecs:Mesur Gwneud Iawn am Gamweddau'r GIG (Cymru) 2008.djvu
 254. Indecs:Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008.djvu
 255. Indecs:Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.pdf
 256. Indecs:Methodist Cymru Cyfrol II.djvu
 257. Indecs:Methodistiaeth Cymru Cyfrol I.djvu
 258. Indecs:Methodistiaeth Cymru Cyfrol III.djvu
 259. Indecs:Methodistiaeth Dwyrain Meirionydd.pdf
 260. Indecs:Methodistiaeth Môn.pdf
 261. Indecs:Methodistiaeth yn Nosbarth Colwyn Bay.djvu
 262. Indecs:Middle Cornish Charter Fragment (Add. Ch. 19491).jpg
 263. Indecs:O'r Bala i Geneva.djvu
 264. Indecs:O Law i Law.pdf
 265. Indecs:Odl a Chynghanedd.djvu
 266. Indecs:Oll synnwyr pen Kembero ygyd.pdf
 267. Indecs:Oriau'r Hwyr.pdf
 268. Indecs:Oriau yn y Wlad.djvu
 269. Indecs:Penillion Telyn.pdf
 270. Indecs:Plant Dic Sion Dafydd.pdf
 271. Indecs:Prif Emynwyr Cymru.pdf
 272. Indecs:Profedigaethau Enoc Huws.pdf
 273. Indecs:Profedigaethau Enoc Huws (Addasiad 1939).djvu
 274. Indecs:Prydnawngwaith y Cymry.djvu
 275. Indecs:Red Book of Hergest - Jesus College MS 111.djvu
 276. Indecs:Rhai o Gymry Lerpwl.pdf
 277. Indecs:Rhamant Bywyd Lloyd George.djvu
 278. Indecs:Rhan o waith mewn Cernyweg Canol (Add. Ch. 19491).jpg
 279. Indecs:Rhodd Mam i w Phlentyn yn cynnwys y Cate.pdf
 280. Indecs:Rhyfeddodau'r Cread.pdf
 281. Indecs:Robert Owen, Apostol Llafur, Cyf II.pdf
 282. Indecs:Robert Owen Apostol Llafur Cyf 1.djvu
 283. Indecs:Roosevelt.djvu
 284. Indecs:Sadie.pdf
 285. Indecs:Seren Tan Gwmwl.djvu
 286. Indecs:Siôn Gymro.djvu
 287. Indecs:Storïau Mawr y Byd.djvu
 288. Indecs:Straeon y Pentan.djvu
 289. Indecs:Straeon y pentan.pdf
 290. Indecs:Syr Owen M Edwards Detholiad o'i Ysgrifau.djvu
 291. Indecs:Sŵn y Gwynt Sy'n Chwythu.pdf
 292. Indecs:Taith y pererin darluniadol.pdf
 293. Indecs:Teithiau a Helyntion Meurig Ebrill.pdf
 294. Indecs:Teithiau yng Nghymru Pennant.pdf
 295. Indecs:Telyn Bywyd.djvu
 296. Indecs:Telynegion (Silyn).djvu
 297. Indecs:Telynegion Maes a Mor.djvu
 298. Indecs:Testament Newydd ein Harglwydd a'n Hiachawdwr Iesu Grist.djvu
 299. Indecs:Tom Ellis Gwladgarwr a Gwleidydd.pdf
 300. Indecs:Traethawd ar Gaio a i hynafiaethau.djvu
 301. Indecs:Traethawd ar enwogion Swydd Feirion etc.pdf
 302. Indecs:Traethawd ar hanes Plwyf Merthyr.pdf
 303. Indecs:Traethodau ac Areithiau R J Derfel.pdf
 304. Indecs:Tri chryfion byd.pdf
 305. Indecs:Tro Trwy'r Gogledd.pdf
 306. Indecs:Tro Trwy'r Wig.pdf
 307. Indecs:Tro i'r De.pdf
 308. Indecs:Tro yn Llydaw.djvu
 309. Indecs:Trwy India'r Gorllewin.djvu
 310. Indecs:Trystan ac Esyllt.djvu
 311. Indecs:Twm o'r Nant Cyf I.pdf
 312. Indecs:Twm o'r Nant Cyf II (ab Owen).pdf
 313. Indecs:Wat Emwnt.pdf
 314. Indecs:Wil Brydydd y Coed.pdf
 315. Indecs:William-Jones.djvu
 316. Indecs:Y Beibl (Argraffiad Caergrawnt 1891).djvu
 317. Indecs:Y Bibl Cyssegr-Lan (BFBS 1861).pdf
 318. Indecs:Y Cwm Unig a Chaniadau Eraill.djvu
 319. Indecs:Y Cychwyn.djvu
 320. Indecs:Y Cywyddwyr Llyfrau'r Ford Gron.djvu
 321. Indecs:Y Geilwad Bach.pdf
 322. Indecs:Y Gelfyddyd Gwta.pdf
 323. Indecs:Y Mabinogion Cymreig-sef, Chwedlau rhamantus yr hen Gymry.pdf
 324. Indecs:Y Monwyson.djvu
 325. Indecs:Y Siswrn Daniel Owen.pdf
 326. Indecs:Y Trefedigaethau.djvu
 327. Indecs:Y bibl cyssegr-lan.djvu
 328. Indecs:Y tadau methodistaidd Cyf I.djvu
 329. Indecs:Y tadau methodistaidd Cyf II.djvu
 330. Indecs:Y trydydd cynyg Mynyddog.djvu
 331. Indecs:Ymadawiad Arthur a Chaniadau Eraill.djvu
 332. Indecs:Yn y Wlad.pdf
 333. Indecs:Yny lhyvyr hwnn.pdf
 334. Indecs:Yr Awen Barod.djvu
 335. Indecs:Yr Efengyl yn ol Ioan XI-XXI (Esboniad 1931).djvu
 336. Indecs:Yr Hwiangerddi (O M Edwards).pdf
 337. Indecs:Yr Hynod William Ellis Maentwrog.djvu
 338. Indecs:Yr Ogof.pdf
 339. Indecs:Yr ail Gynnyg, Mynyddog.djvu
 340. Indecs:Yr athrawes o ddifrif.pdf
 341. Indecs:Ysgolfeistriaid Mr Charles o'r Bala.djvu
 342. Indecs:Ysgrifau (Dewi Emrys).djvu
 343. Indecs:Ysgrifau (John Breese Davies).djvu
 344. Indecs:Ysten Sioned.pdf
 345. Indecs:Ystoriau Siluria..pdf
 346. Indecs:Ystorom yr Edifeiriol.pdf
 347. Indecs:Ystyron Enwau ym Mhlwyfi Towyn, Llangelynin, Llanegryn etc.pdf