Tudalen:Astudiaethau T Gwynn Jones.djvu/62

Gwirwyd y dudalen hon

Pan fo daranau croch a mellt
Yn crynu'r goedwig ddu,
Palfalu am ei gledd drwy'i hun
Y bydd y pennaeth hy.

Cyfieithwyd "Das Schloss am Meere" o'r eiddo i'r Gymraeg fwy nag unwaith eisoes, ac eraill o'i delynegion hefyd, ac ni buont heb ddylanwadu, gyda thelynegion beirdd eraill o'r Almaen, Heine yn enwedig, ar delynegion Cymraeg y ganrif hon. Peth diddorol iawn i ddarllenwyr Cymraeg hefyd yw sylwi bod ganddo'n fynych gynghanedd a alwem ni yn gywir wrth ein rheolau ein hunain, megis y llinellau a ganlyn o gerdd "Harallt," er enghraifft:

Durch einen wilden Wald
(Drwy ryw goedwig wyllt).

Was kost so sanft, und küsst so süss
(Pa beth sy'n cyffwrdd mor esmwyth ac yn cusanu mor felys).

Wohl durch den weiten Wald
(Ar hyd y goedwig lydan).

Gellid yn hawdd bigo llawer o enghreifftiau tebyg o'i waith, a rhagor fyth heb ateb yn llwyr i'r rheolau Cymraeg.

(1905).