โ† Yny lhyvyr hwnn

gan John Prys


golygwyd gan John H. Davies
Rhagair Yny lhyvyr hwnn
Wikipedia logo Mae erthygl am y pwnc:
Yny lhyvyr hwnn
ar Wicipedia

PRIFYSGOL CYMRU

THE present volume No. 4 of a series of Reprints of Welsh Prose Works of the sixteenth, seventeenth, and eighteenth centuries, for the issue of which arrangements have been made by the Guild of Graduates of the University of Wales. The importance of such works as those of Maurice Kyffin, Morgan Llwyd, and Theophilus Evans for students of the Welsh language and literature is generally recognised; but copies of the original editions in which alone it is possible to study the grammatical and orthographical peculiarities of each author, are in most cases difficult to obtain. It is hoped that the publication of these reprints, which are literal reproductions in each case of the best of the early editions, may to some extent supply this want and extend the limited facilities now enjoyed by students of Welsh prose. The Guild desire it to be understood that, while they are responsible for the general lines on which the series is issued, and also for the choice of books and of editors, the sole responsibility for the contents of each volume lies with its editor.

March 1902.

YNY LHYVYR HWNN.

Yny lhyvyr hwnn

๐–† ๐•ญ๐–†๐–“ ๐–” ๐–Œ๐–ž๐–‹๐–—๐–Š๐–Ž๐–™๐– ๐–๐–”๐–œ๐–Š๐–‘

Dan Olygiaeth

John H. Davies, M.A.

Bangor: JARVIS &
FOSTER. London:
J. M. DENT & CO. MCMII


Cyhoeddwyd y gwaith hwn cyn 1 Ionawr, 1929, ac mae felly yn y parth cyhoeddus ledled y byd gan fod yr awdur wedi marw ers dros 100 mlynedd yn ol.

ย