Y Cywyddwyr Llyfrau'r Ford Gron

Y Cywyddwyr Llyfrau'r Ford Gron

gan John Tudor Jones (John Eilian)
Rhagair
John Eilian oedd golygydd Llyfrau'r Ford Gron

Y CywyddwyrLlywelyn Goch Amheirig Hen,

Iolo Goch, Sion Cent, Dafydd

Nanmor, Lewis Glyn Cothi,

Dafydd ab Edmwnt,

Gruffydd Hiraethog,

Wiliam LlynLLYFRAU'R FORD GRON

RHIF 12WRECSAM

HUGHES A'I FAB