Gwaith S.R./Gweddi Plentyn

Dinystr Byddin Sennacherib Gwaith S.R.

gan Samuel Roberts (S.R.)
Cwynion Yamba, y Gaethes ddu

GWEDDI PLENTYN

Ni cheisiaf aur, na bri, na nerth,
Na diwerth fwyniant bydol:
Fy enaid gais ragorach rhan
Na seirian rwysg brenhinol.

Nid moethau o ddanteithiol rin,
Na gloew win puredig,
Nac ŷd, na mêl, nac olew per,
Na brasder lloi pasgedig.

Nid plethiad gwallt, na thegwch pryd,
Na gwisg i gyd o sidan,
Nac eang lys, a'i addurn claer
O berlau, aur, neu arian.

Ond dwyfol werthfawrocach rodd,
Mewn taerfodd, wy'n ei cheisio:
Ac O fy Nuw! erglyw fy nghri,
A dyro imi honno.

Fel arwydd hoff o'th gariad hael,
Rho imi gael Doethineb:
Nid oes ond hon a ddwg i'm rhan
Ddedwyddawl anfarwoldeb.

Dysg fi yn nechre f'einioes frau
I rodio llwybrau'r bywyd;
A chadw'th air,—trwy fyw yn ol
Ei nefol gyfarwyddyd.

Fel ufudd blentyn, boed i mi
Byth wneyd dy dŷ yn gartre,
Fel caffwyf brofiad melus iawn
O'i radlawn arlwyadau.

Na ad im' ffôl ymlygru byth,
Trwy fynd i blith rhagrithwyr;

Na rhedeg chwaith o lwybrau'r ne',
I eiste'n lle'r gwatwarwyr.

Dy santaidd waith a'th achos di
A fo mi'n hyfrydwch;
A gwiw gymdeithas D' anwyl blant
Fy mwyniant a'm dyddanwch.

Os caf gysuron ar fy nhaith,
Fy melus waith fydd moli:
Fy noniau oll, o galon rwydd,
I'm Harglwydd gânt eu rhoddi.

Ond os caf gystudd drwy fy oes,
A dwyn fy nghroes mewn galar,
Heb ddim ond gofid ar bob cam,
Gwna fi yn amyneddgar.

Os, fel blodeuyn, gwywo wnaf
Yn nechreu haf fy mywyd;
Cymhwysa f'enaid, drwy Dy ras,
I deyrnas bythol wynfyd.

Os hir fy nhaith, rho im' Dy hedd,
Nes mynd i'r bedd i orffwys;
Ac yna seiniaf gyda'th blant
Dy foliant ym mharadwys.