Seren Tan Gwmwl

gan John Jones (Jac Glan y Gors)
Rhagair
I'w lawr lwytho ar gyfer darllenydd e-lyfrau gweler Seren Tan Gwmwl (testun cyfansawdd)

Gellir darllen y testun gwreiddiol fel rhith lyfr ar Bookreader

Wikipedia logo Mae erthygl am y pwnc:
Seren Tan Gwmwl
ar Wicipedia

Seren tan Gwmwl

Gan

John Jones, Glan y Gors


LLYFRAU’R FORD GRON

RHIF 16


WRECSAM

HUGHES A'I FAB

LLYFRAU'R FORD GRON

Golygydd: J. T. JONES


GWNAED AC ARGRAFFWYD YN WRECSAM


Bu'r awdur farw cyn 1 Ionawr, 1953, ac mae y llyfr felly yn y parth cyhoeddus mewn gwledydd sydd â thymor hawlfraint bywyd yr awdur ynghyd â 70 o flynyddoedd neu lai.