Wicidestun:Y Sgriptoriwm

Croeso i'r Sgriptoriwm - y lle i chi drafod sut mae pethau'n gweithio yma, polisïau, a phroblemau technegol a gofyn cwestiynau Gymraeg neu Saesneg.

Mae'r Sgriptoriwm Saesneg yn y fan hon.

I ychwanegu cwestiwn, cliciwch yma i ddechrau pennawd newydd, a theipiwch eich neges. Cofiwch lofnodi'r neges drwy ychwanegu pedair sgwigl (tilde) (~~~~) ar y diwedd.

Creu biwrocrat ar cy-wicidestun Golygu

Carwn gynnig fod @AlwynapHuw: - Defnyddiwr:AlwynapHuw yn cael ei wneud yn Fiwrocrat ar y wici yma, fel y gall, yn ei dro enwebu rhagor o Weinyddwyr. I would like to nominate AlwynApHuw as a Beurocrat on this wiki. Llywelyn2000 (sgwrs) 12:14, 19 Gorffennaf 2021 (UTC)Ateb[ateb]

Wedi gwneud cais ar Meta. Llywelyn2000 (sgwrs) 05
56, 4 Awst 2021 (UTC)

Gan fod y wici yma'n rhy fach mae nhw wedi gwrthod y cais. Angen gwneud Alwyn yn Weinyddwr felly!

Mae'n rhaid mynd drwy'r broses eto felly! [Hurt bost!] Unwaith eto...

Carwn gynnig fod @AlwynapHuw: - Defnyddiwr:AlwynapHuw yn cael ei wneud yn Weinyddwr ar y wici yma.

I would like to nominate AlwynApHuw as an Admin on this wiki. Llywelyn2000 (sgwrs) 05:00, 7 Awst 2021 (UTC)Ateb[ateb]

Pwy di'r "Nhw" sydd wedi gwrthod y cais? Y broblem mwyaf rwyf wedi cael ar y safle yw diffyg rheolaeth gan ein cymuned ni! Sut mae ysbrydoli pobl i fod yn rhan o'r gwaith heb ein bod yn ei berchen? Ydy'r pobl sydd yn honni "fod y wici yma'n rhy fach" am gyfrannu iddi i'w gwneud yn fwy? Nac ydynt - Naw wfft iddynt felly! Rwyf wedi bod fel lladd nadroedd yn creu testunau yma dros y chwe mis diwethaf. Wedi esgusodi Wici365 er mwyn ehangu yr adran yma! I ddweud y gwir mae ymateb "nhw" mor ffiaidd, nid ydwyf am gyfrannu mwy, ond diweddu y pethau sydd gennyf ar y gweill. I'r diawl ar eu hawl hwy ar ein hiath ni! Caiff y llyfrau Cymraeg prin sydd gennyf ar fy silffoedd eu rhoi yn y bin lludw. Nid ydwyf am gyfrannu mwyach i safle "CYMRAEG" honedig sydd heb barch i'n hiath AlwynapHuw (sgwrs) 03:13, 8 Awst 2021 (UTC)Ateb[ateb]

Alwyn - does na ddim bwriad ganddyn nhw i fod yn ddibarch at y Gymraeg, hyd y gwn i. Mae eu penderfyniad wedi'i seilio ar hwn, ac mae angen newid y rheolau hyn fel bod pob wici yn medru penodi eu hunain, yn fy marn i. Mae popeth yn frwydr i iethoedd dan fygythiad, yn dydy, ac mae'n blino rhywun, ond paid a chymryd hyn yn bersonol - gem ydy o, yn fancw, Camlan lled braich. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:12, 8 Awst 2021 (UTC)Ateb[ateb]

3,500+ O olygiadau: Wedi creu —

 • Telynegion Maes a Mor
 • Tro yn Llydaw
 • Cartrefi Cymru
 • Hanes Cymru O M Edwards Cyf I
 • Hanes Cymru O M Edwards Cyf II
 • 275 o hwiangerddi
 • 35 o gerddi Mynyddog
 • 8 o gerddi Hedd Wyn
 • Clych Adgof OME
 • Cymru Fu
 • 145 o Emynau
 • Enwogion Sir Aberteifi
 • Enwogion Ceredigion
 • Rhan o waith mewn Cernyweg Canol (Add. Ch. 19491)

A chyfraniadau dirifedi eraill, rwyf yn teimlo bod "na dim digon da " yn sarhad bersonol yn fy erbyn gan bobl sydd wedi cyfrannu fflewj o ddim i'r safle yma, yn beirniadu fy nghyfraniad i, fel "dim yn ddigonol".

Rwyf wedi sganio dros 20 o lyfrau o fy llyfrgell bersonol ac wedi lawrlwytho dros 100 o safleoedd Internet Archive a Google, gyda'r bwriad o'u gosod yma. Gan hynny, ydwyf, rwyf yn teimlo loes o'u hymateb dan-din, trahaus ac imperialaidd AlwynapHuw (sgwrs) 05:28, 9 Awst 2021 (UTC)Ateb[ateb]

Mi rydan ni gyd yn cytuno efo to Alwyn - 100%. A mi rydan ni i gyd yn gwerthfawrogi'r holl waith caled rwyt ti'n ei wneud dros y Gymraeg. Ges i fwy na llond bol rhyw flwyddyn yn ol, pan es ati i newid pethau gwleidyddol ar wici saesneg, a'r ffycars bach yn dadwneud fy ngwaith yn syth. Mi fyddai'n meddwl llawer amdanat, ers i mi ddarllen iti golli dy wraig ychydig yn ol. Mi fydda inna'n cael dyddia'r ci du, weithiau, ond dydy hynny ddi help i ti. John Jones (sgwrs) 16:34, 9 Awst 2021 (UTC)Ateb[ateb]

Wedi bod yn trosglwyddo peth o waith Eifion Wyn ac yn cydymdeimlo a fo am golli "Mem", hyd ddagrau am fy ngholled cyffelyb. Cyn sylweddoli mae cariad "llen" ydoedd hi, a bod y bardd wedi ei lladd er mwyn priodi dynes go iawn ychydig cyn i'r llyfr cael ei gyhoeddi!AlwynapHuw (sgwrs) 03:12, 10 Awst 2021 (UTC)Ateb[ateb]

 • Cytuno dan brotest. Heb yr hawl i reoli'r safwe sut ydym am annog y niferoedd angenrheidiol i gefnogi'r achos? AlwynapHuw (sgwrs) 02:50, 10 Awst 2021 (UTC)Ateb[ateb]
 •   Cwblhawyd(3 Mawrth 2021)
- a llongyfs mawr, Alwyn!
Bydd angen i ti ail-geisio ar y ddolen yma mewn 6 mis. Llywelyn2000 (sgwrs) 04:16, 3 Medi 2021 (UTC)Ateb[ateb]

Llywelyn2000 Mae hyn yn warthus, yr unig fodd i Gymro Cymraeg cael elfen o reolaeth dros safle Cymraeg yw trwy ganiatâd American Gwrth Gymraeg! Os nad yw pob elfen o deulu Wicipedia yn eiddo i Gymry, does dim pwynt i'w fodolaeth. Mae'r ffaith mae'r unig "reolaeth" o'r safle yn dod o Saeson sydd yn araf osod y Beibl Cysegr Lan dros deng mlynedd (jobyn 5 mis i fi), yn hurt! Rwyf wedi cyfrannu llawer i'r safle ac yn teimlo hawl i allu ei weinyddu. Fy ngobaith oedd dal ati efo #Wicici 365 ac ategu #testun 52. Rwyf bellach wedi cael llond bol o gyfranu, er bod yn berchen llyfrgell helaeth. Heb rheolaeth Cymreig does dim reswm i Gymro gyfrannu! AlwynapHuw (sgwrs) 02:29, 8 Medi 2021 (UTC)Ateb[ateb]

Testunau cyfansawdd Golygu

Mae Wicidestun Ffrangeg, yn cyhoeddi nifer o'i lyfrau dwywaith. Unwaith yn y ffordd draddodiadol efo tudalen trawsgrifio ar gyfer pob pennod / cerdd / erthygl etc ac wedyn eilwaith efo'r llyfr cyfan wedi ei drawsgrifio ar un tudalen. Eu rheswm dros wneud hyn yw er mwyn galluogi chwiliad o fewn llyfr yn fwy hylaw. Er enghraifft os ydwyf yn cofio bod cerdd am "bronfraith" yn Nhelynegion Maes a Môr, heb gofio teitl y gerdd, gallwn fynd at y testun cyfansawdd un tudalen a chwilio am y gair bronfraith trwy ddefnyddio Ctrl/F i gael hyd i'r gerdd yn haws na defnyddio'r chwiliad o bopeth sydd ar safle Wicidestun. Rwyf wedi gwneud arbrawf o'r ymarfer Ffrangeg ar Wicidestun Cymraeg efo testunau cyfansawdd o bedwar llyfr [Categori-Testunau cyfansawdd] . Hoffwn wybod barn eraill am werth y fath ymarfer cyn bwrw ymlaen i wneud tudalennau tebyg ar gyfer gweddill y llyfrau rwyf wedi trawsgrifio. AlwynapHuw (sgwrs) 17:41, 9 Chwefror 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Cytuno'n llwyr! Mae dewis o ddwy drefn / dau fformat yn llawer gwell! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:00, 10 Chwefror 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Canllawiau i olygydd Golygu

@AlwynapHuw: Oes na ganllawiau sut i olygu / prawfddarllen? Dw i ddim yn cofio ydy hi'n iawn uno dwy ran o air drwy ddileu'r heiffen (oherwydd diwedd llinell) neu ei adael fel ag y mae?

rhedeg, ac nid
rhe-
deg

Llywelyn2000 (sgwrs) 15:35, 10 Chwefror 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Llywelyn2000 Yn ôl y rheolau Saesneg, dylid ddileu'r heiffen a chreu gair cyfan. Os yw heiffen yn croesi tudalen dylid rhoi y gair cyfan ar un dudalen yn hytrach na thori gair dros dwy dudalen AlwynapHuw (sgwrs) 06:23, 27 Chwefror 2022 (UTC)Ateb[ateb]
Diolch Alwyn! Mae hynny'n synhwyrol! Llywelyn2000 (sgwrs) 15:33, 1 Mawrth 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Oll synnwyr pen Kembero ygyd Golygu

@Llywelyn2000: Wedi ceisio uwchlwytho'r llyfr o'r safle wnes ti awgrymu. Mae'n caniatâu lawrlwytho i gyfrifiadur personol ond ddim i'w trosglwyddo i safwe trydydd parti! Rwyf wedi rhoi sganiau amgen, efo problemau, yma; tudalennau ar goll a thudalennau wedi eu copïo'n ddeublyg. Mae copi o lyfr Gwenogfryn yn llyfrgell y Coleg Normal, gallwn mynd yno i sganio y tudalennau coll, efo ffôn neu sganiwr bach a gwirio y PDF. Ond bydd y llyfr sydd wedi ei drawsysgrifio allan o sinc, a bydd angen hawliau gweinyddol i'w adrefnu / dileu a'i osod o'r newydd ac ati. Sorri am fod yn boen yn din am yr un hen gwyn AlwynapHuw (sgwrs) 02:07, 2 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Cret cael y testun, fel hyn! Ti awydd gofyn i Lyfrgellydd y Normal sganio'r tudalenau coll i ti? O ran hawlfraint: os yw'n agored, yna ni all perchennog y gwaith ddim mynd yn groes i'r hyn sydd ar drwydded Comin Creu. Yn yr un modd, os yw'r llyfr dors 94 mlynedd yna, mae allan o hawlfrain, a dyna ni. Waeth be ddiawl mae'r person sydd a'r llyfr yn ei feddiant yn ei ddweud. Dw i di gwneud cais i'r BL am sgans o'r llyfr gwreiddiol, a does dim o'i le mewn cael sawl cyhoeddiad / fersiwn wahanol o'r un llyfr ar WD. Ti'n gwneud diawch o job da Alwyn: rhagor gen i mewn chwinc. Llywelyn2000 (sgwrs) 13:46, 4 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Cael cyfranwyr Golygu

@Llywelyn2000: Ffordd amgen o gael gweinyddwyr arall byddai cael mwy o aelodau gweithgar.

Y 30 diwrnod diwethaf bu'r uchaf yn rhif y defnyddwyr gweithgar ers i mi fod yn weithgar ar y safle sef - 7! Fel arfer mae'n ddau neu dri, gan hynny rwy'n ddeall, yn rhannol, pam nad ydynt yn fodlon cael weinyddwr arall (er, yn dal i gredu, mae imperialaeth sy'n gwrthod ystyried anghenion ieithoedd llai yw'r brif broblem)

Mae dwy broblem sy'n rhwystro Cymry rhag cyfrannu i Wicidestun.

1) Mae'r tudalennau help yn mynd i'r safle Saesneg sy'n uffernol o gymhleth, yn delio efo problemau sy'n deillio o uwch lwytho a gwirio miloedd o lyfrau, yn hytrach na'r gwybodaeth elfennol sydd angen i gyfrannwr o'r newydd cyfrannu un!

Mi fûm yn chwarae efo Wicidestun am bron i bum mlynedd cyn gweithio allan sut i wneud iawn ddefnydd ohono. Sydd yn hurt. Heb hawl weinyddwr bydd dim hawl gennyf newid cyfeiriad y tudalen "help" ond gallwn greu "llyfr" sy'n trafod y basics o fformatio tudalennau, a ballu, a'i osod fel llyfr parhaus ym mrig y "llyfrau diweddar"

2) Mae mynd at y tudalennau "indecs" yn cyflwyno chi i ddigon o gig i grogi ci. Ti'n edrych ar y gwaith ac yn meddwl "ffwc na"! Dim i fi!

Mae nifer o'r safleoedd Wicidestun eraill yn dod dros hyn trwy greu prosiectau "Llyfr yr Wythnos" / "Llyfr y mis" ac ati. Yn syml does dim ymrwymiad at lyfr cyfan. Mae llyfr cydweithredol yn cael ei awgrymu yn y Sgriptoriwm (ac yn Y Caffi?) a phawb yn mynd ati megis dipyn.

- Rwy'n dweud cymeraf dudalennau 1-10,
-ti'n dweud 11-20,
-Mari'n dweud 21-30
-&c. AlwynapHuw (sgwrs) 03:20, 4 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]
Cytuno - syniadau gwerth chweil! Mi faswn i jyst yn mynd ymlaen a newid yr Hafan, Alwyn; dim angen consenswn yn fy man i. Creu fideos hydfforddi? Llywelyn2000 (sgwrs) 13:51, 4 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Cornel Saesneg Golygu

Dw i'n cynnig cael cornel i'r sbwriel canolog Saesneg, sy'n britho'r hen Sgriptoriwm, fel mai dim ond yr heniaith fydd yn cael ei defnyddio yma o hyn ymlaen. Llywelyn2000 (sgwrs) 13:49, 4 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Cytuno'n llwyr AlwynapHuw (sgwrs) 15:36, 25 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]
Wedi cwbwlhau Wicidestun:Y Sgriptoriwm Saesneg. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:42, 27 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Hidlydd camddefnydd Golygu

Dau Weinyddwr sydd ar y wici yma:

 1. Mae na fot o'r enw Defnyddiwr:Hidlydd camddefnydd a
 2. Defnyddiwr:Mahagaja sydd wedi gwneud 13 golygiad yn y 6 mis diwethaf] ond yn eitha prysur cyn hynny.

Tydy'r bot ddim wedi gwneud unrhyw olygiad o be wela i. Dau Weinyddwr gan y Rheolau Sefydlog ar Meta. Cynigiaf, felly, ein bod yn gofyn i statws y bot gael ei dynnu. Dydy'r bot ddim chwaith yn nodi ei bwrpas ayb ar ei Dudalen Defnyddiwr, ac mae hyn yn groes i'r rheolau. Does dim son pwy sy'n ei reoli! Mae angen consensws i ni ddileu ei hawliau. Diolch!

Cytuno:

 1. Llywelyn2000 (sgwrs) 14:10, 4 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]
 2. Mahāgaja · sgwrs 14:23, 4 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]
 3. AlwynapHuw (sgwrs) 16:07, 5 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]
 4. Craigysgafn --Craigysgafn (sgwrs) 20:04, 6 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]
 5. -Brin Rees (sgwrs) 00:43, 7 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]
Diolch bawb! Dw i wedi gwneud cais yn fama. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:13, 7 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]
Er gwybodaeth - mae'r hen gais am statws Gwenyddwr i Alwyn yma. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:27, 8 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]
Hyd y gwelaf dydy Defnyddiwr:Hidlydd camddefnydd dim yn fodoli ac erioed wedi bodoli, ar unrhyw gyfrif Wici trwy'r byd, mae'n edrych fel cyfieithiad o enw'r bot "Abuse Filter" (sydd a hawl yma heb hawliau gweinyddol) a chafodd hawliau gweinyddol gan sylfaenydd y safwe, ar gam. Mae'n bosib ei fod yn Weinyddwr, trwy gam, ar Wiciadur, Wiicidyfynu ac ati hefyd! (sgwrs) 03:50, 9 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]
Dyna pam wnes i ei enwebu Alwyn ("Tydy'r bot ddim wedi gwneud unrhyw olygiad o be wela i"). Smonach gan Meta! Llywelyn2000 (sgwrs) 17:02, 10 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Creu Gweinyddwr arall ar cy-wicidestun; cais 2 Golygu

Cefnidir: cais ar Meta.

Carwn gynnig Defnyddiwr:AlwynapHuw yn Weinyddwr ar yr wici yma (Wicidestun), gyda @Mahagaja:. Rhowch eich pleidlais neu sylwadau os gwelwch yn dda. Bydd y cyfle i gefnogi neu wrthod ar agor am gyfnod o 5 diwrnod. Diolch. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:31, 27 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Cytuno

...

Anghytuno

...

Derbyn yr enwebiad,

Mae'n debyg nad ydwyf yn cael pleidleisio i fi fy hun. Sy'n drefn pleidleisio od. Mae llun o bob darpar arweinydd gwlad yn pleidleisio iddo ef / hi ei hunan yn rhan o eiconograffi pob etholiad.

Hoffwn nodi fy mod yn dderbyn yr enwebiad.

Rwyf ar hyn o bryd yn sefyll etholiad i geisio cael fy ail ethol i Gyngor Cymuned Llansanffraid Glan Conwy, rwy'n cael pleidleisio i fi fy hun yn yr etholiad yna; yn cael canfasio a thaflennu yn agored. Pam fod drefn y Wici yn llai democrataidd na threfn cyngor bach y Llan? AlwynapHuw (sgwrs) 08:51, 29 Ebrill 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Cwbwlhawyd

Gweler: Meta. Diolch i bawb!

   Llywelyn2000 (sgwrs) 08:19, 12 Mai 2022 (UTC)Ateb[ateb]


O Lygad y Ffynnon, JO Jones a Tro yn yr Eidal OM Edwards Golygu

Gair byr i ddweud mod i wedi digideiddio'r llyfrau yma ac yn gobeithio eu ryddhau'n fuan. Rwy'n newydd i'r maes wicipedia ac i ddigideiddio felly, mae 'na ffordd i fynd! :-) Defnyddiwr:Rhoslyn2 (15:37, 3 Mai 2022) (Arwyddwyd ar ei ran gan Llywelyn2000 (sgwrs) 13:47, 4 Mai 2022 (UTC) )Ateb[ateb]

Gwych iawn gyfaill! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:47, 4 Mai 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Bookreader Golygu

Rwyf wedi gosod nodwedd newydd ar Wicidestun, rwy'n gobeithio bydd yn ategu at werth y safle. Ar ddiwedd llinell teitl pob tudalen indecs mae 'na icon bach bellach, sy'n edrych fel dau dudalen o lyfr.

 

O roi clec ar yr icon bydd modd mynd i safle Wikimedia Bookreader a darllen unrhyw lyfr sydd wedi uwchlwytho yma, boed wedi ei drawsysgrifio neu beidio, fel rhith lyfr. Mantais hyn yw ei fod yn golygu bod gwerth inni rŵan gosod llyfrau sydd yn rhy fawr i obeithio y caent eu trawsysgrifio am flynyddoedd maith, megis 10 cyfrol (9,000 tudalen, 11 miliwn gair) Y Gwyddoniadur Cymreig Dr John Parry a Thomas Gee. Rwyf wedi creu tudalen sy'n cynnwys rhestr o'r holl dudalennau Indecs Rhestr o dudalennau Indecs ac rwyf wrthi'n rhoi categorïau testun ac awdur ar yr holl dudalennau indecs hefyd, fel bydd modd eu canfod trwy Categori:Nofelau Categori:Owen Morgan Edwards ac ati. AlwynapHuw (sgwrs) 15:26, 7 Hydref 2022 (UTC)Ateb[ateb]

Poll regarding April 2023 Wikisource Community meeting Golygu

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We will be organizing this month’s Wikisource Community meeting in the last week of April and we need your help to decide on a time and date that works best for the most number of people. Kindly share your availabilities at the wudele link below:

https://wudele.toolforge.org/kXlPUgNFBo8TdWE9

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest topics for the agenda.

Regards

KLawal-WMF and PMenon-WMF

Sent via MediaWiki message delivery (sgwrs) 15:47, 14 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Your wiki will be in read-only soon Golygu

MediaWiki message delivery 00:41, 21 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Invitation for April 2023 Wikisource Community Meeting Golygu

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We are the hosting this month’s Wikisource Community meeting on 25th April 2023 at 8 AM UTC / 1:30 PM IST (check your local time) according to the wudele poll.

The first half of the meeting will be focused on non-technical updates and conversations like events, conferences, proofread-a-thons and collaborations. The second half will be focused on technical updates and conversations, such as talking about major challenges faced by Wikisource communities, similar to the ones conducted in previous Community meetings.

There are going to be updates about Transkribus and we will be sharing more information during the meeting.

If you are interested in joining the meeting, kindly leave a message on swilson@wikimedia.org' and we will add you to the calendar invite.

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest any other topics for the agenda.

Regards

KLawal-WMF, PMenon-WMF, Sam Wilson (WMF), and Satdeep Gill (WMF)

Seeking volunteers for the next step in the Universal Code of Conduct process Golygu

Hello,

As follow-up to the message about the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines by Wikimedia Foundation Board of Trustees Vice Chair, Shani Evenstein Sigalov, I am reaching out about the next steps. I want to bring your attention to the next stage of the Universal Code of Conduct process, which is forming a building committee for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). I invite community members with experience and deep interest in community health and governance to nominate themselves to be part of the U4C building committee, which needs people who are:

 • Community members in good standing
 • Knowledgeable about movement community processes, such as, but not limited to, policy drafting, participatory decision making, and application of existing rules and policies on Wikimedia projects
 • Aware and appreciative of the diversity of the movement, such as, but not limited to, languages spoken, identity, geography, and project type
 • Committed to participate for the entire U4C Building Committee period from mid-May - December 2023
 • Comfortable with engaging in difficult, but productive conversations
 • Confidently able to communicate in English

The Building Committee shall consist of volunteer community members, affiliate board or staff, and Wikimedia Foundation staff.

The Universal Code of Conduct has been a process strengthened by the skills and knowledge of the community and I look forward to what the U4C Building Committee creates. If you are interested in joining the Building Committee, please either sign up on the Meta-Wiki page, or contact ucocproject wikimedia.org by May 12, 2023. Read more on Meta-Wiki.

Best regards,

Xeno (WMF) 19:01, 26 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Selection of the U4C Building Committee Golygu

The next stage in the Universal Code of Conduct process is establishing a Building Committee to create the charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). The Building Committee has been selected. Read about the members and the work ahead on Meta-wiki.

-- UCoC Project Team, 04:21, 27 Mai 2023 (UTC)

Archif cylchgrawn Y Casglwr Golygu

Sylwaf bod cynnwys holl wefan Y Casglwr ar drwydded CY-BY-3.0, gan gynnwys archif o hen erthyglau o 1977 lle maen't wedi dechrau eu digideiddio gan dddefnyddio OCR. Mae erthyglau 1977-1980 (a falle mwy) ar ffurff HTML sydd ond angen mân dwtio acenion. Gan gymryd bod y drwydded hon yn dderbyniol ar gyfer ailgynhyrchu o edrych ar ganllawiau Wikisource, dwi'n awyddus dechrau gyda'r gwaith o'u trosi yma, yn arbennig gan bod yr erthyglau, oherwydd diben Cymdeithas Bob Owen, yn frith o gyfeiriadau at hen lyfrau, rhai mae'n ddigon posib sydd eisoes ar Wicidestun, gan gynnig cyfle i gyfeirio at gynnwys sydd yma'n barod. Gwerthfawrogaf unrhyw sylwadau neu dips cyn imi ddechrau arni, ac mae'n siwr bydd gennyf gwestiynau wrth fynd ati gan mod i'n ddibrofiad yma. Rhyswynne (sgwrs) 11:37, 12 Mehefin 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Poll for June Wikisource Community meeting (Europe and Americas-friendly) Golygu

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We will be organizing this month's Wikisource Community meeting in the last week of June and we need your help to decide on a time and date that works best for the most number of people. Kindly share your availabilities at the wudele link below by 22nd June 2023:

https://wudele.toolforge.org/BsgqYumphlryxu37

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest topics for the agenda.

Regards

KLawal-WMF and PMenon-WMF

Sent via MediaWiki message delivery (sgwrs) 15:08, 16 Mehefin 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Invitation for June 2023 Wikisource Community Meeting Golygu

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We are the hosting this month’s Wikisource Community meeting on 26 June 2023, 5 PM UTC (check your local time) according to the wudele poll.

The first half of the meeting will be focused on non-technical updates and conversations like events, conferences, proofread-a-thons and collaborations. The second half will be focused on technical updates and conversations, such as talking about major challenges faced by Wikisource communities, similar to the ones conducted in previous Community meetings.

If you are interested in joining the meeting, kindly leave a message on sgill@wikimedia.org and we will add you to the calendar invite.

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest any other topics for the agenda.

Regards

KLawal-WMF, PMenon-WMF, Sam Wilson (WMF), and Satdeep Gill (WMF)

Sent using MediaWiki message delivery (sgwrs) 10:17, 21 Mehefin 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Announcing the new Elections Committee members Golygu

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello there,

We are glad to announce the new members and advisors of the Elections Committee. The Elections Committee assists with the design and implementation of the process to select Community- and Affiliate-Selected trustees for the Wikimedia Foundation Board of Trustees. After an open nomination process, the strongest candidates spoke with the Board and four candidates were asked to join the Elections Committee. Four other candidates were asked to participate as advisors.

Thank you to all the community members who submitted their names for consideration. We look forward to working with the Elections Committee in the near future.

On behalf of the Wikimedia Foundation Board of Trustees,

RamzyM (WMF) 18:00, 28 Mehefin 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Poll regarding August 2023 Wikisource Community meeting Golygu

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We will be organizing this month’s Wikisource Community meeting in the last week of August and we need your help to decide on a time and date that works best for the most number of people. Kindly share your availability at the wudele link below:

https://wudele.toolforge.org/U9b5TC4QJMPuu1tY

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest topics for the agenda.

Regards

KLawal-WMF and PMenon-WMF

Sent via MediaWiki message delivery (sgwrs) 10:53, 12 Awst 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Review the Charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee Golygu

Hello all,

I am pleased to share the next step in the Universal Code of Conduct work. The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) draft charter is now ready for your review.

The Enforcement Guidelines require a Building Committee form to draft a charter that outlines procedures and details for a global committee to be called the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). Over the past few months, the U4C Building Committee worked together as a group to discuss and draft the U4C charter. The U4C Building Committee welcomes feedback about the draft charter now through 22 September 2023. After that date, the U4C Building Committee will revise the charter as needed and a community vote will open shortly afterward.

Join the conversation during the conversation hours or on Meta-wiki.

Best,

RamzyM (WMF), on behalf of the U4C Building Committee, 15:35, 28 Awst 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Your wiki will be in read-only soon Golygu

Trizek_(WMF) (talk) 09:23, 15 Medi 2023 (UTC)Ateb[ateb]